Ammamarkku Oru Class
₹ 95.00 ₹ 95.00 95.0 INR
Jeevante Vila
₹ 142.50 ₹ 142.50 142.5 INR
ജീവന്റെ വില/ The price of life
Ningalude Kunjine Ariyamo?
₹ 142.50 ₹ 142.50 142.5 INR
നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയാമോ?
ഒരു വ്യക്തി ജീവിതം സമ്പന്നമോ, ദരിദ്രമോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ ഇടുന്നത്, വളർച്ചാകാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരി ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിവിധ ധ്യാനരീതികളും തെറാപ്പികളും അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം സ്കൂളുകളിലും, വീടുകളിലും, വളരുന്ന തലമുറയ്ക്കും, വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുന്ന യുവസുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു മാർഗ്ഗദീപമായിരിക്കും./

Do you know your baby?
The author emphasizes that the foundation for determining whether an individual's life is rich or poor is laid during the growth stages. This book, which contains various meditation techniques and therapies, will be a beacon for schools, homes, the younger generation, and young friends preparing for marriage.